Øyvind Edvardsens tredje reformationsföredrag i Lepplax bykyrka 1.11.2015. Ämne: Hur kristendomen kom till Finland.