Föredrag av Øyvind Edvardsen i Lepplax bykyrka 21.2.2016. Martin Luther bryter med den romersk-katolska kyrkan.