Föredrag om Martin Luthers skrifter. Øyvind Edvardsen i Lepplax bykyrka 20.3.2016.