Reformationsgudstjänst i Settlementcentrum, Vasa, tillsammans med SLT. Predikant: Juhani Viitala (på finska) över Luk 10:1–16; svensk översättning finns i pdf-filen. Liturg: Ola Österbacka. Kantor: Hans Ahlskog. Ljudet är överstyrt under psalmsången, vilket beklagas.

Texter: 1 Sam 17:37–45; Rom 1:16–17; Joh 5:39.
Psalmer: 178 (suom. virsikirja 196); 144 (suom 126); 155 (suom 181); 157 (suom 190); 162 (suom 173); 154 (suom 170).