På lördagskvällen under bibelhelgen, den 17 oktober 2015, höll Hans Ahlskog en presentation av Anders Nilsson d.y. och församlingen deltog med att sjunga några sånger. Ljudet har tyvärr ojämn kvalitet, eftersom de talade avsnitten mellan sångerna blev svagt inspelade och har förstärkts. Nu finns även en bildpresentation och presentationen som pdf.

Avslutande andakt med Hans Ahlskog.