Hans Ahlskog presenterar sånger och psalmer om dopet och nattvarden som sjungs unisont på bibeldag i Lepplax bykyrka 30.3.2019.