Föredrag av teol.dr Seth Erlandsson i Lepplax bykyrka 12.11.2011. Del 1 av tre föredrag om Israel.

Del 2: Israels tjänaruppdrag
Del 3: Nytt vin i nya säckar