Föredrag av Ola Österbacka på bibeldag i Lepplax bykyrka 30.3.2019.