Gudstjänst i Biblion på trettondagen 6.1.2009 av Ola Österbacka. Kantor: Hans Ahlskog.

Predikotext: Luk 11:29-32 (24:50). Ljudfilen innehåller endast predikan.

Då folk strömmade till, sade Jesus: “Detta släkte är ett ont släkte. Det begär ett tecken, men det skall inte få något annat än Jonas tecken. 30 Ty liksom Jona var ett tecken för folket i Nineve, så skall Människosonen vara det för detta släkte. 31 Drottningen av Söderlandet skall vid domen träda upp mot detta släkte och bli det till dom. Ty hon kom från jordens yttersta gräns för att lyssna till Salomos vishet. Och se, här är mer än Salomo. 32 Män från Nineve skall vid domen träda upp mot detta släkte och bli det till dom. Ty de omvände sig vid Jonas predikan. Och se, här är mer än Jona.