Gudstjänst i Biblion på trettondagen 6.1.2014. Tema: Kristus, världens ljus. Liturg: Ola Österbacka. Predikant och musiker: Hans Ahlskog. Predikotext: Joh 8:12.

Ljudinspelning av predikan, hela gudstjänsten som video.

Predikan som text på Forum Johanneum.