Andra delen av Hans Ahlskogs föredrag, hållet i Ljungby 2.11.2012 och i Biblion 3.3.2013.

Första delen av föredraget som video och här som mp3:

https://sanktjohannes.info/predikan/mp3/2013/130106_hans.mp3