Avslutande föredrag av Ola Österbacka på bibelhelg i Biblion 6.10.2013. Utgångspunkt i Apg 2-5.

Textversion i Forum Johanneum.