Tvåspråkig gudstjänst på bönsöndagen 6.5.2018 i Settlementcentrum i Vasa. Liturg: Ola Österbacka. Predikant: Ingvar Adriansson, text: Jer 29:11-14. Kantor: Hans Ahlskog. Textläsning och förebedjare: Aarne Erkkilä (på finska). Körsång, ledare: Helga Dahlskog. Avslutande information: Juhani Viitala.

Texter: 2 Mos 17:8–13; Apg 16:25–34; Luk 11:1–13.
Psalmer: 382 (fi: 383); 144 (126); 315 (271); 322 (484); 324 (Siionin kannel 126); 316 (209).

Ljudfilen innehåller endast predikan. Jer 29:11–14:

Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.  Ni ska kalla på mig och komma och be till mig, och jag ska höra er. Ni ska söka mig, och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta.  För jag ska låta er finna mig, säger Herren. Jag ska göra slut på er fångenskap och samla er från alla de folk och alla de orter dit jag har drivit bort er, säger Herren. Jag ska låta er komma tillbaka till den plats från vilken jag förde er bort som fångar.