Föredrag av Øyvind Edvardsen på bibelhelg i Lepplax bykyrka.

Problem med att överföra presentation till videobilden.