Föredrag på bibelhelg i Lepplax bykyrka 20.10.2012.