Den 18 oktober, 19:e söndagen efter Trefaldighet, sände vi en webbgudstjänst med Ola Österbacka och några sånger från en inspelning i Lepplax 22.10.2017 där Hans Ahlskog var kantor. Tema: Tro och otro. Texter: 1 Mos 6:13–22; 2 Kor 1:18–22; Joh 9:24–38. Tema för predikan: Världens otro och Noas tro. (Håll musen över bibelhänvisningarna så kan du läsa själva texten!)

(Den svaga ljussättningen i ”studion” beklagas.)

Psalmer: 504; 256; Lova Herren 393:7.

Ljudfilen innehåller endast predikan. Bilderna nedan är illustrationer till predikan för den som lyssnar på ljudfilen.

Länkar: https://www.arkencounter.com, https://www.genesis.nu
Se även Tore Jungerstams intressanta webbföreläsningar om urhistorien.

Kollekt: MobilePay 18161; IBAN FI18 3131 1000 2060 07 (tillstånd inom Österbotten).

Ark Encounter

Ark Encounter, Kentucky

Patriarkernas ålder

Patriarkernas ålder