Gudstjänst

110 av 256 objekt

Gudstjänster sänds och spelas in i Biblion och Lepplax bykyrka.

Webbgudstjänst, Tro och otro

Den 18 oktober, 19:e söndagen efter Trefaldighet, sände vi en webbgudstjänst med Ola Österbacka och några sånger från en inspelning i Lepplax 22.10.2017 där Hans Ahlskog var kantor. Tema: Tro och otro. Texter: 1 Mos 6:13–22; 2 Kor 1:18–22; Joh 9:24–38. Tema för predikan: Världens otro och Noas tro. (Håll musen över bibelhänvisningarna så kan […]

Gudstjänst i Lepplax bykyrka 11.10.2020

med

Gudstjänst i Lepplax bykyrka på 18:e söndagen efter Trefaldighet den 11.10.2020 med temat Det viktigaste i livet. Øyvind Edvardsen och kantor Hans Ahlskog. Obs! Skylten har fel månad. Texter: Ps 119:1–4; Ords 2:1–10; Rom 10:1–13; Matt 13:44–46. Ljudfilen innehåller endast predikan. Predikotext: Matt 9:1–8.

Predikan på 16:e sönd. efter Trefaldighet, Joh 11:17-27

med

Øyvind Edvardsens predikan i Lepplax bykyrka den 27 september 2020, 16:e söndagen efter Trefaldighet. Predikotext: Joh 11:17–27. Direktsändningen och inspelningen på Youtube bröts efter 18 minuter, men hela gudstjänsten finns här som ljudfil. Vi beklagar störningar som kommer från mikrofonproblem. https://sanktjohannes.info/wp-content/uploads/2020/09/200927_gudstjanst-1.mp3 Kantor: Hans Ahlskog. Texter: Ps 86:12–16; Jes 26:15–19; 2 Kor 4:7–14; Joh 11:21–45.  

Predikan över Matt 5:43–6:4, Vår nästa

Ola Österbackas predikan i Settlementcentrum, Villag. 1 Vasa, på 13:e söndagen efter Trefaldighet med temat Vår nästa. Predikotext: Matt 5:43–6:4. Hela gudstjänsten finns som video på Youtube. Kantor: Hans Ahlskog. Jesus sade: 43 Ni har hört att det är sagt: Du ska älska din nästa och hata din fiende. 44 Jag säger er: Älska era […]

Gudstjänst 10:e sönd e Trefaldighet

med

Gudstjänst i Lepplax bykyrka den 16 augusti 2020 med temat Besökelsetider. Øyvind Edvardsen, kantor Hans Ahlskog. Textläsning: Jer 18:1–10; Rom 11:17–24; Luk 4:23–30. Ljudfilen innehåller endast predikan över texten Luk 14:12–15.

Gudstjänst på 6. s e Trefaldighet: Kärlekens lag

med

Gudstjänst i Lepplax bykyrka 19.7.2020 med David Åkerlund och kantor Hans Ahlskog. Texter: Ps 28:1–2,6–9; 1 Sam 15:13–26; Hebr 12:18–25; Matt 5:17–19 (även predikotext). Tema för predikan: Lagen. Hela gudstjänsten som ljudfil med stillbild på Youtube.

Predikan på Apostladagen, Joh 1:45–51

med

David Åkerlunds predikan vid gudstjänst i Lepplax 12.7.2020. Predikotext: Joh 1:34–51. 45 Filippus fann Natanael och sade till honom: ”Vi har funnit honom som Mose skrev om i lagen och som profeterna skrev om – Jesus, Josefs son från Nasaret.” 46 Natanael sade till honom: ”Från Nasaret? Kan det komma något gott därifrån?” Filippus svarade: […]

Konfirmation i Lepplax bykyrka

med

Utdrag från konfirmationsgudstjänst i Lepplax bykyrka 28.6.2020. Officiant: David Åkerlund. Kantor: Hans Ahlskog. Konfirmand: Elvira Wikström. Förutom konfirmationsakten ingår förmaningar och förbön med psalmsång. En skild inspelning finns med predikan. (Tyvärr kraschade sändningsprogrammet just när konfirmationsakten skulle börja och datorn måste startas om så första delen av gudstjänstliturgin finns inte bevarad.)  

Gudstjänst på pingstdagen 2020

med

Gudstjänst i Lepplax bykyrka på pingstdagen 31.5.2020 med David Åkerlund och kantor Hans Ahlskog. Texter: Jer 31:31–34; Apg 2:1–11; Joh 7:37–39 (även predikotext). Psalmer: 114; 144; 110; 111. Joh 7:37–39 (ljudfilen innehåller endast predikan): 37 På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: ”Om någon är törstig, kom till mig och […]