Inspelningar med David Åkerlund

1120 av 41 objekt

Predikan/gudstjänst på Kristi förklarings dag

med

Predikan i Lepplax bykyrka på Kristi förklarings dag 30.7.2017 av David Åkerlund: Text: Joh 13:31–32. Hela gudstjänsten finns som mp3 här nedan. Liturg: David Åkerlund. Kantor: Hans Ahlskog. Tema: Kristi härlighet. Festserie. Texter: 2  Mos 31:1–15; 2 Kor 12:2–10; Joh 13:31–32. Psalmer: 509; 144; 120; 196; 122; 121. http://sanktjohannes.info/wp-content/uploads/2017/07/170730_gudstjanst.mp3

Predikan/gudstjänst 4 s e Trefaldighet

med

Predikan vid gudstjänst i Lepplax bykyrka på fjärde söndagen efter Trefaldighet, 9.7.2017 av David Åkerlund. Text: Joh 8:1–11. I ljudfilen nedan finns hela gudstjänsten, med undantag av början som stördes av ett tekniskt problem. Liturg: David Åkerlund, kantor: Hans Ahlskog. Texter: Sak 7:8–10; Rom 2:1–11; Joh 8:1–11. Psalmer: 505; 148; 495; 478; 255:1–2; 255:3. http://sanktjohannes.info/wp-content/uploads/2017/07/170709_gudstjanst.mp3 […]

Pingstpredikan/gudstjänst 4.6.2017

med

Filen ovan är predikan vid gudstjänsten i Vasa, Settlementcentrum, på pingstdagen 4.6.2017 av David Åkerlund. Text: Apg 2:1–11. Nedan finns hela gudstjänsten som har temat Den Helige Andes utgjutande. Liturg: David Åkerlund. Kantor: Hans Ahlskog. Texter: Jer 31:31–34; Ef 2:17–22; Joh 7:37–39. Psalmer: 112; 144; 108; 111:1–5; 111:6–8; 110. http://sanktjohannes.info/wp-content/uploads/2017/06/170604_pingstgudstjanst.mp3

Högmässa 3:e efter påsk, Joh 17:6-8

med

I ljudfilen ovan predikan av David Åkerlund i Lepplax bykyrka på tredje söndagen efter påsk, 7.5.2017, över Joh 17:6-8. Gudstjänsten firades som högmässa med David Åkerlund som liturg och Hans Ahlskog som kantor. Hela högmässan som följande ljudfil (något nerklippt): http://sanktjohannes.info/wp-content/uploads/2017/05/170507_hogmassa.mp3 Texter: Jes 54:7–10; 2 Kor 4:16–18; Joh 17:6–8. Psalmer: 532; 144; 572; 478; 571; […]

Predikan 1. efter påsk: Det är Herren

med

Predikan av David Åkerlund på första söndagen efter påsk i Lepplax bykyrka, 23.4.2017. Tema: Det är Herren. Text: Joh 21:1–14. Hela gudstjänsten i filen nedan. Tema: Uppståndelsens vittnen. Liturg: David Åkerlund. Kantor: Hans Ahlskog. Texter: Jes 43:10–13; Apg 3:12–20; Joh 21:1–14. Psalmer: 89, 144, 97, 100, 193, 99. http://sanktjohannes.info/wp-content/uploads/2017/04/170423_gudstjanst.mp3

Predikan och gudstjänst på annandag påsk

med

Predikan av David Åkerlund på gudstjänst i Settlementcentrum, Vasa, annandag påsk 17.4.2017. Videoinspelningens oskärpa beklagas. Text: Joh 20:11–18. Hela gudstjänst som ljudfil här: http://sanktjohannes.info/wp-content/uploads/2017/04/170417_gudstjanst.mp3 Kantor: Hans Ahlskog. Texter: Jes 25:1–8; 2 Kor 5:15–21; Joh 20:11–18. Psalmer: Psalmer: 90; 91; 96; SH 53; 99; 93.

Långfredagens gudstjänst

med

Långfredagens gudstjänst i Lepplax bykyrka. Liturg: David Åkerlund, kantor: Hans Ahlskog. Gudstjänsten avslutades med sång av en liten sånggrupp under ledning av Helga Dahlskog. Läsning från femte akten ur Kristi lidandes historia. Bön ur Johannes Bäck: Främlingarnas hemliv.

Ordinationsgudstjänst

I gudstjänsten som följde på prästvigningen i Lepplax bykyrka 25.3.2017 var pastor David Åkerlund liturg och predikan hölls av pastor Ola Österbacka. Kantor var Hans Ahlskog. Tema från Midfastosöndagen: Livets bröd. Ljudinspelningen omfattar endast predikan, som också finns som text i pdf-filen. Texter: 2 Kung 4:42–44; 1 Kor 10:1–12; Joh 6:24–36 (även predikotext). Tema för predikan: Ge […]

Predikan på 2. sönd. efter trettondagen

med

David Åkerlunds predikan i gudstjänsten i Lepplax bykyrka andra söndagen efter trettondagen, 15.1.2017. Predikotext: Joh 4:5-26. Hela gudstjänsten som ljudfil nedan. Gudstjänstens tema: Jesus helgar hemmet. Liturg: David Åkerlund; kantor: Hans Ahlskog; introduktion och textläsning: Ola Österbacka. Texter: 1 Mos 2:15–25; Ef 6:1–4; Joh 4:5–26. Psalmer: 178; 173; 464; 203; 462; 395. http://sanktjohannes.info/wp-content/uploads/2017/01/170115_gudstjanst.mp3