Inspelningar med Hans Ahlskog

110 av 54 objekt

Bygga och försvara

med

Eftersom inspelningen av Hans Ahlskogs avslutningspredikan på 10-årsjubileet 5.8.2018 tyvärr misslyckades återges den här som text. Nåd, barmhärtighet och frid från Gud Fadern och Kristus Jesus, vår Herre. När jag har tänkt på vad som kunde vara temat för denna avslutning av vår församlings jubileumsdag har mina tankar gått tillbaks till det tillfälle när vi […]

Predikan på andra söndagen i fastan, Fil 1:27-30

med

Predikan av Hans Ahlskog i Lepplax bykyrka på andra söndagen i fastan 12.3.2017. Predikotext: Fil 1:27-30. Hela gudstjänsten nedan. Texter: 1 Mos 32:22–31; 1 Joh 2:7–11; Luk 7:36–50. Psalmer: 161 (endast v 4 pga tekniska fel); 159; 336; Blott din väg; 161:5–6. http://sanktjohannes.info/wp-content/uploads/2017/03/170312_gudstjanst.mp3 Följ och dela!

Predikan på trettondagen; Jes 2:2–5

Predikan av Hans Ahlskog vid gudstjänst i Settlementcentrum i Vasa på trettondagen 6.1.2017. Predikotext: Jes 2:2–5. Hela gudstjänsten som mp3-fil i länken nedan. http://sanktjohannes.info/wp-content/uploads/2017/01/170106_gudstjanst.mp3 Texter: Ps 72:1–3, 10–14; 2 Kor 4:3–6; Matt 2:1–12. Psalmer: 47; 144; 45; 478; Herren Sebaot nu bjuder (pdf, uruppförande med text av Hans Ahlskog); 53. Följ och dela!

Gudstjänst på domsöndagen

Gudstjänst på domsöndagen 20.11.2016 i Settlementcentrum, Villgatan 1, Vasa. Tema: Yttersta domen. Stillbilder med psalmtexter  samt ljud. Predikan finns som särskild video- och ljudfil. Liturg: David Åkerlund, predikant och kantor: Hans Ahlskog. Texter: Dan 7:2–3,9,13–14; 2 Tess 1:3–10; Matt 25:31–46. Predikotext: Upp 20:11–15. Psalmer: 135:1–7; 173; 136; 135:8–9; Sionsharpan 489; 139. Följ och dela!