Inspelningar med Hans Ahlskog

1120 av 57 objekt

Predikan på andra söndagen i fastan, Fil 1:27-30

med

Predikan av Hans Ahlskog i Lepplax bykyrka på andra söndagen i fastan 12.3.2017. Predikotext: Fil 1:27-30. Hela gudstjänsten nedan. Texter: 1 Mos 32:22–31; 1 Joh 2:7–11; Luk 7:36–50. Psalmer: 161 (endast v 4 pga tekniska fel); 159; 336; Blott din väg; 161:5–6. http://sanktjohannes.info/wp-content/uploads/2017/03/170312_gudstjanst.mp3 Följ och dela!

Predikan på trettondagen; Jes 2:2–5

Predikan av Hans Ahlskog vid gudstjänst i Settlementcentrum i Vasa på trettondagen 6.1.2017. Predikotext: Jes 2:2–5. Hela gudstjänsten som mp3-fil i länken nedan. http://sanktjohannes.info/wp-content/uploads/2017/01/170106_gudstjanst.mp3 Texter: Ps 72:1–3, 10–14; 2 Kor 4:3–6; Matt 2:1–12. Psalmer: 47; 144; 45; 478; Herren Sebaot nu bjuder (pdf, uruppförande med text av Hans Ahlskog); 53. Följ och dela!

Gudstjänst på domsöndagen

Gudstjänst på domsöndagen 20.11.2016 i Settlementcentrum, Villgatan 1, Vasa. Tema: Yttersta domen. Stillbilder med psalmtexter  samt ljud. Predikan finns som särskild video- och ljudfil. Liturg: David Åkerlund, predikant och kantor: Hans Ahlskog. Texter: Dan 7:2–3,9,13–14; 2 Tess 1:3–10; Matt 25:31–46. Predikotext: Upp 20:11–15. Psalmer: 135:1–7; 173; 136; 135:8–9; Sionsharpan 489; 139. Följ och dela!

Gudstjänst på Tacksägelsedagen i Biblion

Gudstjänst på Tacksägelsedagen 28.8.2016 i Biblion, Vasa. Liturg: David Åkerlund, predikant och kantor: Hans Ahlskog. Predikotext: Ef 5:15–20, ämne: Motivera med evangeliet. 15 Tänk alltså noga på hur ni lever, inte som ovisa människor utan som visa. 16 Ta väl vara på varje tillfälle, för dagarna är onda. 17 Var därför inte oförnuftiga utan förstå […]

Julotta i Biblion 25.12.2015

Julotta i Biblion, Vasa, på julmorgonen 25.12.2015. Liturg: Ola Österbacka, kantor och predikant: Hans Ahlskog. Ljudfilen innehåller endast predikan. Texter: Jes 9:2–7; Tit 2:11–14; Luk 2:1–20. Predikotext: Matt 1:18-21. Gudstjänstordning för serie 3. Psalmer: 27; 15; 22:1–8; 18; 21; 22:11–15. Se psalmtexter och melodier här. Följ och dela!

Sångafton med Anders Nilssons sånger

På lördagskvällen under bibelhelgen, den 17 oktober 2015, höll Hans Ahlskog en presentation av Anders Nilsson d.y. och församlingen deltog med att sjunga några sånger. Ljudet har tyvärr ojämn kvalitet, eftersom de talade avsnitten mellan sångerna blev svagt inspelade och har förstärkts. Nu finns även en bildpresentation och presentationen som pdf. Avslutande andakt med Hans Ahlskog. […]

Predikan på Kyndelsmässodagen

med

Predikan av Hans Ahlskog på kyndelsmässodagen 8.2.2015 kl 13 i Lepplax bykyrka. Gudstjänstens tema: Guds uppenbarelse i Kristus. Predikotext: 1 Joh 1:5–9: 5 Detta är det budskap som vi har hört från honom och förkunnar för er: att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. 6 Om vi säger att vi har gemenskap med […]