Inspelningar med Luke Wolfgramm

7 objekt

Bygg ditt hus på Klippan: Män och hustrur, del 2

Luke Wolfgramms lektion under bibelhelg med temat Det kristna hemmet. Denna lektion är andra delen av avsnittet Män och hustrur och hölls i Vasa, Settlementcentrum, den 27 oktober 2019. Lektionen introduceras med en resumé från gårdagen, tolkad av Øyvind Edvardsen. Samtal ingår inte. Svensk översättning  i pdf-filen. Första delen av denna lektion hölls på lördagen […]

Predikan i reformationsdagens gudstjänst, Joh 8:31–36

Pastor Luke Wolfgramm från Novisibirsk/Wels predikar (på engelska) i reformationsdagens gudstjänst i Settlementcentrum, Vasa. Tolkning till svenska: Hans Ahlskog. Predikan finns som helhet i svensk översättning i pdf. Hela gudstjänsten finns som videoinspelning på Youtube. Liturg: David Åkerlund. Kantor: Hans Ahlskog. Texter: Ps 46:2–8; 1 Krön 29:12–19; Upp 14:6–7; Joh 8:31–36. Psalmer: 159:1–4; 144; 253 […]

Gudstjänst på CELC Europe 2016

Gudstjänst på svenska med Øyvind Edvardsen som liturg och Luke Wolfgramm som predikant. Predikan hölls på engelska. Se skild inspelning för videofil med predikan och svensk översättning som pdf. Vi beklagar att ljudkvaliteten är bristfällig och att videon börjar först med sista versen i ingångspsalmen. Gudstjänstens liturgi finns i pdf-fil. Nattvardens utdelning är bortklippt. Service […]

Predikan på CELC Europa 2016, Lepikko, Finland

Predikan på CELC Europa 2016, Finland, Lepikko (på engelska) av pastor Luke Wolfgramm. Svensk översättning som pdf. Predikotext: Jud v 24–25 (med anknytning till lovprisningen i Fader vår som var konferensens tema). Hela gudstjänsten finns i en separat inspelning. Sermon at CELC Europe 2016, Finland, Lepikko (in English) by pastor Luke Wolfgramm. Se a separate […]