Inspelningar med Øyvind Edvardsen

110 av 218 objekt

Gudstjänst i Lepplax bykyrka 11.10.2020

med

Gudstjänst i Lepplax bykyrka på 18:e söndagen efter Trefaldighet den 11.10.2020 med temat Det viktigaste i livet. Øyvind Edvardsen och kantor Hans Ahlskog. Obs! Skylten har fel månad. Texter: Ps 119:1–4; Ords 2:1–10; Rom 10:1–13; Matt 13:44–46. Ljudfilen innehåller endast predikan. Predikotext: Matt 9:1–8.

Predikan på 16:e sönd. efter Trefaldighet, Joh 11:17-27

med

Øyvind Edvardsens predikan i Lepplax bykyrka den 27 september 2020, 16:e söndagen efter Trefaldighet. Predikotext: Joh 11:17–27. Direktsändningen och inspelningen på Youtube bröts efter 18 minuter, men hela gudstjänsten finns här som ljudfil. Vi beklagar störningar som kommer från mikrofonproblem. https://sanktjohannes.info/wp-content/uploads/2020/09/200927_gudstjanst-1.mp3 Kantor: Hans Ahlskog. Texter: Ps 86:12–16; Jes 26:15–19; 2 Kor 4:7–14; Joh 11:21–45.  

Predikan på tacksägelsedagen, Joh 5:1–14

med

Øyvind Edvardsens predikan i Lepplax bykyrka på tacksägelsedagen 13.9.2020 utifrån Joh 5:1–14. 1 Sedan kom en av judarnas högtider, och Jesus gick upp till Jerusalem. 2 Vid Fårporten i Jerusalem finns en damm som på hebreiska kallas Betesda. Den har fem pelargångar, 3 och i dem låg många sjuka, blinda, halta och lama. 5 Där […]

Gudstjänst 10:e sönd e Trefaldighet

med

Gudstjänst i Lepplax bykyrka den 16 augusti 2020 med temat Besökelsetider. Øyvind Edvardsen, kantor Hans Ahlskog. Textläsning: Jer 18:1–10; Rom 11:17–24; Luk 4:23–30. Ljudfilen innehåller endast predikan över texten Luk 14:12–15.

Predikan i Lepplax bykyrka på Trefaldighetssöndagen

med

Øyvind Edvardsens predikan i Lepplax bykyrka 7.6.2020 över Joh 15:1–11. [Jesus säger:] 1 Jag är den sanna vinstocken, och min Far är vinodlaren. 2 Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort, och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. 3 Ni är redan nu rena […]

Predikan på palmsöndagen, Joh 12:1–8

Predikan av Øyvind Edvardsen på palmsöndagen 5.4.2020. Det var tänkt en gudstjänst från Lepplax bykyrka, men den inställdes pga förkylning. Text: Joh 12:1–8. Andakten inleds med att en grupp sjunger ”Gå till Golgata”, inspelat i Lepplax bykyrka på långfredagen 14.4.2017.

Predikan 2:a sönd i fastan, Mark 9:14-29

med

Øyvind Edvardsens predikan i Lepplax bykyrka andra söndagen i fastan över Mark 9:14—29. 14 När de kom till de andra lärjungarna, såg de mycket folk omkring dem och skriftlärda som diskuterade med dem. 15 Så snart allt folket fick se Jesus, blev de förundrade och skyndade fram och hälsade på honom. 16 Han frågade dem: “Vad är det ni diskuterar?” […]