Inspelningar med etiketten ‘ämbete’

5 objekt

Gudstjänst 18.8.2013

Gudstjänst på tolfte söndagen efter Trefaldighet i Biblion, Vasa. Tema: Våra ord. Liturg och predikant: Ola Österbacka. Predikotext: 2 Kor 3:4-9. Mp3-filen innehåller endast predikan, videofilen hela gudstjänsten. Predikan kan också läsas som pdf och i Forum Johanneum.

Installationsgudstjänst 4.8.2013

Den 4 augusti 2013 förrättades installation av pastor Øyvind Edvardsen och därefter firades gudstjänst. Här finns hela installationsakten och gudstjänsten som video. Installationsakten och predikan finns också som skilda inspelningar. Kantor: Hans Ahlskog. Inspelningstekniker: Botvid Lindström.