Inspelningar med etiketten ‘ankomst’

6 objekt

Predikan i Lepplax 2:a i advent: Luk 21:25-33

med

Predikan av Øyvind Edvardsen i gudstjänst i Lepplax bykyrka på andra söndagen i advent, 9.12.2018. Tema: Guds rike är nära. 25 Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas dån. 26 Människor ska tappa andan av skräck i […]

Predikan på 2:a sönd i advent: Vänta tålmodigt på Herrens återkomst

Predikan av Ola Österbacka vid gudstjänst på andra söndagen i advent i Settlementcentrum, Vasa. Text: Luk 21:25-33. Tema: Vänta tålmodigt på Herrens återkomst. Hela gudstjänsten finns som videoinspelning (oredigerad) på Youtube. 25 Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets […]

Jesus kommer – var beredd!

Ola Österbackas predikan på söndagen före domsöndagen i Settlementcentrum, Vasa, den 18 november 2018. Text: Matt 24:36–44. Hela gudstjänsten finns som video (oredigerad) på Youtube. Kantor: Hans Ahlskog. 36 Men den dagen eller stunden känner ingen: inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern. 37 Så som det var under Noas dagar, så ska […]

Högmässa/predikan 2:a sönd. i advent

med

Predikan i Lepplax bykyrka andra söndagen i advent, 10.12.2017, Øyvind Edvardsen. Predikotext: Luk 17:20–24. 20 Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma, svarade han: ”Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. 21 Ingen ska kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Nej, […]

Gudstjänst i Lepplax 2 i advent

med

Gudstjänst i Lepplax bykyrka andra söndagen i advent, 4.12.2016 med temat Bida tåligt Herrens tillkommelse. Predikant och liturg: Øyvind Edvardsen. Kantor: Hans Ahlskog. Predikotext: Hebr 10:35-39. Hela gudstjänsten i följande ljudfil: https://sanktjohannes.info/wp-content/uploads/2016/12/161204_gudstjanst_lepplax.mp3

Familjegudstjänst 2. sönd. i advent i Vasa

Familjegudstjänst i Settlementcentrum i Vasa på andra söndagen i advent. Liturg och predikant: Ola Österbacka. Tema: Bida tåligt Herrens tillkommelse. Texter: Hebr 10:35–39; Mark 1:14–15. Predikan: Jesus har kommit, han kommer och han ska komma. Psalmer: 2:1–5; 12; 4; 2:6–7. Ljudfilen innehåller endast predikan. Pdf-länken innehåller sammandrag av predikan.