Inspelningar med etiketten ‘återlösare’

1 objekt

Gudstjänst första söndagen efter påsk

med

Gudstjänst i Lepplax bykyrka första söndagen efter påsk, den 3 april 2016. Liturg och predikant: Øyvind Edvardsen; kantor: Hans Ahlskog. Texter: Job 19:25-27 (även predikotext); 1 Kor 15:1-10; Joh 20:19-31. Psalmer: 504; 144; 583; 194; 96; Lova Herren 477. Predikan som en separat mp3-fil: https://sanktjohannes.info/predikan/mp3/2016/160403_oyvind.mp3