Inspelningar med etiketten ‘barndop’

4 objekt

Dopets nåd

Gudstjänst i Biblion första söndagen efter trettondagen, 11.1.2015 kl 11. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Tema: Dopets nåd. Ljudinspelning – statisk bild, pga att kamerabilden hade frusit. Texter: GT 1 Mos 9:12–16; Ep Apg 8:26–39; Ev Matt 3:13–17. Psalmer: 41; 286; SH 102; 46:3-5; 211; SH 365. Tema för predikan: Förutsättningar för dopet. (Predikan i […]

Gud beskyddar sina barn

Predikan på Menlösa barns dag, 28.12.2014, i Biblion, Vasa. Predikotext: Upp 12:1–6. – – – Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus! Bön: I denna mörka och hotfulla tid ber vi dig, Herre, att du lär oss vad du ger oss för slags trygghet. Och vi ber dig […]

Dophögtid i Lepplax

I samband med gudstjänsten i Lepplax bykyrka 24.8 döptes Zacharias Severin Edvardsen av sin far Øyvind, som också förrättade hela gudstjänsten. Dopakten finns som videoinspelning, men tyvärr inte den övriga gudstjänsten pga. tekniska störningar. Vid orgeln Hans Ahlskog. Zacharias bars av sin mor Mirjam.