Inspelningar med etiketten ‘bekännelsen’

3 objekt

Tron och dess bekännelse, del 2

med

Andra delen av Hans Ahlskogs föredrag, hållet i Ljungby 2.11.2012 och i Biblion 3.3.2013. Första delen av föredraget som video och här som mp3: https://sanktjohannes.info/predikan/mp3/2013/130106_hans.mp3

Åttonde söndagen efter Trefaldighet

Gudstjänst på åttonde söndagen efter Trefaldighet i Biblion, Vasa, 2.8.2009. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Ackompanjemanget är delvis inspelat i förväg, Hans Ahlskog. Ljudfilen innehåller endast predikan. Text: Matt 7:22-29 (27:26). Tema: Sanning och sken. 22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn […]