Inspelningar med etiketten ‘bekymmer’

4 objekt

Gudstjänst 18. sönd. efter Trefaldighet, 7.10.2012.

med

Gudstjänst i Biblion 7.10.2012, tema: Det viktigaste i livet. Liturg: Ola Österbacka, predikant: Hans Ahlskog. Predikotext: Matt 6:27-34. Predikan som text i Forum Johanneum. 27 Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? 28 Och varför gör ni er bekymmer för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De […]

1:a sönd. efter Trefaldighet 26.6.2011

Tema: Förgängliga och oförgängliga skatter Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. Bön: Herre Jesus, du har sagt att det inte hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ. Ge oss nåd att finna de himmelska skatter som är det enda som har något […]