Inspelningar med etiketten ’besökelsetider’

1 objekt

Gudstjänst 10:e sönd. efter Trefaldighet

med

Gudstjänst i Lepplax bykyrka 9.8.2015, tionde söndagen efter Trefaldighet, med temat Besökelsetider. Predikant och liturg: Øyvind Edvardsen. Kantor: Hans Ahlskog. Texter: 1 Mos 18:20-32; Hebr 3:12-19; Luk 19:41-47. Predikotext: Matt 11:20-24. Psalmer: 361; 145; 337; 202; 356; 395 Predikan som podcast: http://sanktjohannes.info/predikan/podcast/2015/150809_oyvind.mp3