Inspelningar med etiketten ‘bevarande’

3 objekt

Ondska och trygghet, Joh 17:9–17

med

Øyvind Edvardsens predikan vid gudstjänst i Lepplax 10.11.2019, 21:a söndagen efter Trefaldighet. Predikotexten är en förlängning av evangelietexten från Joh 17. Hela gudstjänsten finns som ljudfil med stillbild på Youtube (tyvärr stördes inspelningen av knaster). 9 Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, för de är […]

Predikan på 10-årsjubileum

Gudstjänst på Alskathemmet tionde söndagen efter Trefaldighet, 5.8.2018. Liturg: David Åkerlund. Predikant Øyvind Edvardsen med ämnet Gud bevarar sitt folk! Kantor Hans Ahlskog. Körsång under ledning av Helga Dahlskog. Hela gudstjänsten på Youtube (oredigerad). Videofilen här innehåller endast predikan, även mp3-filen. Predikotext: Ps 33:12–22: 12 Saligt är det folk som har Herren till sin Gud, […]

Predikan på reformationsdagen 25.10.2015

med

Øyvind Edvardsens predikan på reformationsdagen i Lepplax bykyrka över ämnet Jesu enhet med Fadern, text: Joh 10:22-30. Hela gudstjänsten finns i följande mp3-fil: https://sanktjohannes.info/predikan/mp3/2015/151025_gudstjanst.mp3 I gudstjänsten var David Åkerlund liturg och Hans Ahlskog kantor.