Inspelningar med etiketten ‘bön’

8 objekt

Gudstjänst på bönsöndagen 2020

med

Gudstjänst i Lepplax bykyrka på bönsöndagen 17.5.2020 med David Åkerlund och kantor Hans Ahlskog. Texter: Ps 42:2–6; 1 Kung 3:5–15; Rom 8:24–28; Matt 6:5–8 (även predikotext). Ljudfilen innehåller endast predikan som har temat Den rätta bönen. [Jesus sade:] 5 [Och] När ni ber ska ni inte vara som hycklarna, som älskar att stå och be […]

Predikan 2:a sönd i fastan, Mark 9:14-29

med

Øyvind Edvardsens predikan i Lepplax bykyrka andra söndagen i fastan över Mark 9:14—29. 14 När de kom till de andra lärjungarna, såg de mycket folk omkring dem och skriftlärda som diskuterade med dem. 15 Så snart allt folket fick se Jesus, blev de förundrade och skyndade fram och hälsade på honom. 16 Han frågade dem: “Vad är det ni diskuterar?” […]

Predikan på bönsöndagen, Joh 16:23–30

med

Øyvind Edvardsens predikan på bönsöndagen 26.5.2019 i Lepplax bykyrka. Text: Joh 16:23–30. [Jesus sade:] Jag säger er sanningen: Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det ska han ge er. 24 Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få, så att er glädje blir fullkomlig. 25 Detta […]

Predikan på nyårsdagen

Predikan av Ola Österbacka i nyårsdagens gudstjänst i Lepplax bykyrka 1.1.2017 kl 13. Ämne: I Jesu namn. Text: Joh 14:12–14. Hela gudstjänsten finns i filen nedan. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Kantor: Hans Ahlskog. Texter: Jes 43:1–3; Hebr 13:8; Joh 14:12–14 (predikotext). Psalmer: 43; 144; 39; 257; 276; 44. https://sanktjohannes.info/wp-content/uploads/2017/01/170101_gudstjanst.mp3

Gudstjänst i Biblion 2:a sönd. efter Trefaldighet

Predikan i Biblion, Vasa, på andra söndagen efter Trefaldighet. Predikant: Ola Österbacka. Text: Jak 1:2–8, ämne: Uppmuntran på trons väg. – – – Räkna det som ren glädje, mina bröder, när ni råkar ut för olika slags prövningar. Ni vet ju att när er tro prövas ger det uthållighet. Och låt uthålligheten leda till fulländad gärning, […]