Inspelningar med etiketten ‘bönen’

4 objekt

Predikan på bönsöndagen 10.5.2015

med

Gudstjänst på bönsöndagen, femte söndagen efter påsk, i Lepplax bykyrka 10.5.2015. Liturg och predikant: Øyvind Edvardsen. Kantor: Hans Ahlskog. Gudstjänstens tema: Hjärtats samtal med Gud. Texter: Jes 55:6–13; Apg 16:25-34; Joh 16:23-30. Predikotext: Luk 11:1-13. Psalmer: 315; 144; 323; 324; 321; 314. Hela gudstjänsten som mp3: https://sanktjohannes.info/predikan/mp3/2015/150510_gudstjanst.mp3

Gudstjänst på bönsöndagen 5.5.2013

Tema: Hjärtats samtal med Gud. Ledare för gudstjänsten: David Åkerlund. Predikant: Hans Ahlskog, text: Luk 18:1-8, “begärbönen”. Gudstjänsten hölls i Biblion. Hela gudstjänsten finns inspelad som ljud på denna länk. Predikan som mp3 i länken ovan.

Bönsöndagen 17.5.2009

Predikant och liturg: Ola Österbacka. Text:  Ps 40:2-6 (27:08). Kantor: Hans Ahlskog. Inspelning i Biblion 17.5.2009. Ljudfilen innehåller endast predikan. 1 För sångmästaren, en psalm av David. 2 Jag väntade ivrigt på HERREN, och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. 3 Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. […]