Inspelningar med etiketten ‘bönsöndag’

3 objekt

Gudstjänst på bönsöndagen 2020

med

Gudstjänst i Lepplax bykyrka på bönsöndagen 17.5.2020 med David Åkerlund och kantor Hans Ahlskog. Texter: Ps 42:2–6; 1 Kung 3:5–15; Rom 8:24–28; Matt 6:5–8 (även predikotext). Ljudfilen innehåller endast predikan som har temat Den rätta bönen. [Jesus sade:] 5 [Och] När ni ber ska ni inte vara som hycklarna, som älskar att stå och be […]

Bönsöndagen 17.5.2009

Predikant och liturg: Ola Österbacka. Text:  Ps 40:2-6 (27:08). Kantor: Hans Ahlskog. Inspelning i Biblion 17.5.2009. Ljudfilen innehåller endast predikan. 1 För sångmästaren, en psalm av David. 2 Jag väntade ivrigt på HERREN, och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. 3 Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. […]