Inspelningar med etiketten ‘bröd’

3 objekt

Gudstjänst på Marie bebådelsedag – midfastosöndagen

Gudstjänst från Lepplax bykyrka 22.3.2020 med David Åkerlund och Hans Ahlskog, kantor. På grund av bestämmelserna kring corona-viruset deltog ingen församling utom pastor, kantor och tekniker. Ljudfilen innehåller endast predikan. Hela gudstjänsten finns på Youtube. Kollekt kan gärna sändas till FI18 3131 1000 2060 07. Insamlingstillstånd i Österbotten.

Midfastosöndagen 10.3.2013

Gudstjänst i Lepplax bykyrka på midfastosöndagen 10.3.2013. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Kantor: Hans Ahlskog. Endast ljudfiler denna gång. Predikan i mp3-länken, hela gudstjänsten här. Predikotext: Joh 6:1-15. Predikan i Forum Johanneum. 1 Därefter for Jesus över Galileiska sjön, Tiberias sjö. 2 Mycket folk följde honom, därför att de såg de tecken som han gjorde […]