Inspelningar med etiketten ‘dårskap’

2 objekt

Passionspredikan, 1 Kor 1:18-19; Korsets dårskap

Ola Österbackas predikan på passionsandakt i Vasa, Settlementcentrum, tisdagen i stilla veckan 16.4.2019. Text: 1 Kor 1:18–19: Ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det står ju skrivet: Jag ska göra slut på de visas visdom och förkasta de förståndigas […]

Guds dårskap

med

Predikan i Lepplax bykyrka på Sexagesimasöndagen 23.2.2014. Predikan i text: http://forumjohanneum.blogspot.fi/2014/02/guds-darskap.html