Inspelningar med etiketten ‘den kämpande tron’

4 objekt

Gudstjänst 2:a söndagen i fastan

Gudstjänst i Biblion, Vasa, andra söndagen i fastan 1.3.2015. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Tema: Den kämpande tron. Mp3-filen innehåller endast predikan. Texter: 3 Mos 20:6–8; Hebr 5:7–9; Matt 15:21–28. Predikan: Mark 9:17–29. Psalmer: 367, 145, 335, 161:6, 336, 268. – – – Bön: Käre Frälsare! Du som förbarmade dig över människor som inte kunde […]

Gudstjänst andra söndagen i fastan 8.3.2009

med

Andra söndagen i fastan. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Kantor: Hans Ahlskog. Ljudfilen innehåller endast predikan. Predikotext: Hebr 5:7-9 (25:46). 7 Medan han levde här i köttet, ropade han högt under tårar när han bad och åkallade den som kunde rädda honom från döden, och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest. 8 Fastän […]