Inspelningar med etiketten ‘doft’

1 objekt

Livets bröd, Midfastosöndagen 15.3.2015, 2 Kor 2:14-17

Gudstjänst i Biblion på Midfastosöndagen 15.3.2015. Liturg och predikant: Ola Österbacka. Texter: 1 Mos 41:25–45; Ps 122:1–9; Joh 6:1–15. Psalmer: Sionsharpan 100; 53:4; 384; 204; 201; 307. Predikotext: 2 Kor 2:14–17. Mp3-filen innehåller endast predikan. Tema: Guds kunskaps doft. – – – Bön: Käre Herre, kom till oss och låt oss få uppleva väldoften av […]