Inspelningar med etiketten ‘dop’

9 objekt

Predikan på Trefaldighetssöndagen, Matt 28:18-20

med

David Åkerlunds predikan i Lepplax bykyrka på Trefaldighetssöndagen 27.5.2018. Text: Matt 28:18–20. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär […]

Predikan på herdesöndagen, Hebr 13:20-21

Predikan av Ola Österbacka på gudstjänst i Settlementcentrum, Vasa, på andra söndagen efter påsk 15.4.2018. Text: Hebr 13:20-21. Fridens Gud har i kraft av ett evigt förbunds blod fört fårens store herde, vår Herre Jesus, upp från de döda. Må han fullkomna er i allt gott så att ni gör hans vilja, och må han verka […]

Predikan/gudstjänst 1. s efter trettondagen

Predikan av Ola Österbacka vid gudstjänst i Settlementcentrum, Vasa, första söndagen efter trettondagen 7.1.2018. Predikotext: Matt 3:11–12. Tema för predikan: Johannes Döparen och dopets nåd. [Johannes sade:] 11 ”Jag döper er i vatten till omvändelse. Men den som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att ta av honom […]

Gudstjänst på Trefaldighetssöndagen

Gudstjänst i Biblion på Trefaldighetssöndagen den 22 maj 2016. Tema: Den dolde Guden. Liturg och predikant: Ola Österbacka. Ljudfilen innehåller endast predikan. Texter: Ps 145:1–3,10–13; Rom 11:33–36; Joh 3:1–15. Predikotext: Hes 18:30–32. Psalmer: 145; 144; 149; 157; 298; 316.

Dopgudstjänst i Lepplax bykyrka

med

Dopgudstjänst, då Naomi Marie Edvardsen blir Guds barn, i Lepplax bykyrka annandag jul 2015. Gudstjänsten leds av Øyvind Edvardsen som också predikar över Gal 4:1-7. Kantor: Hans Ahlskog. Gudstjänstens tema är från söndagen efter jul, Guds barns trygghet. Texter: Jes 66:10–13; Gal 4:1–7 och Luk 2:33–40. Psalmer: 211, 144, 25, 206, 36, 28. Predikan finns […]

Dopets nåd

Gudstjänst i Biblion första söndagen efter trettondagen, 11.1.2015 kl 11. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Tema: Dopets nåd. Ljudinspelning – statisk bild, pga att kamerabilden hade frusit. Texter: GT 1 Mos 9:12–16; Ep Apg 8:26–39; Ev Matt 3:13–17. Psalmer: 41; 286; SH 102; 46:3-5; 211; SH 365. Tema för predikan: Förutsättningar för dopet. (Predikan i […]

Dophögtid i Lepplax

I samband med gudstjänsten i Lepplax bykyrka 24.8 döptes Zacharias Severin Edvardsen av sin far Øyvind, som också förrättade hela gudstjänsten. Dopakten finns som videoinspelning, men tyvärr inte den övriga gudstjänsten pga. tekniska störningar. Vid orgeln Hans Ahlskog. Zacharias bars av sin mor Mirjam.

Dopgudstjänst 13.4.2014

med

Dopgudstjänst på palmsöndagen 13.4.2014 i Lepplax bykyrka. Under gudstjänsten döptes Ezra Matthew Hanson Ahlskog. Dopförrättare, liturg och predikant: Ola Österbacka. Musiker: Hans Ahlskog. Under gudstjänsten följdes liturgiserie 2 med undantag för GT- och epistelläsningarna, där dopförrättningen lades in. Predikotext: Joh 12:1-8, tema: Att ära Jesus är aldrig för dyrt. Följande psalmer sjöngs: 79; 149; 211; […]