Inspelningar med etiketten ’dop’

110 av 11 objekt

Dophögtid i Lepplax

med

Tabita Linnea döps av sin far Øyvind Edvardsen i samband med gudstjänst i Lepplax bykyrka 14.10.2018. Tabita bärs fram av sin mor Mirjam. Predikan, som är rekonstruerad, finns i mp3-filen. Predikotext: Hebr 2:1–4. Följ och dela!

En syndare kallas, Matt 9:9-13

Rekonstruerad predikan av Øyvind Edvardsen från 17.6.2018, tredje söndagen efter Trefaldighet. Predikotext: Matt 9:9–13. 9 Jesus gick vidare därifrån och såg en man som hette Matteus sitta vid tullhuset. Han sade till honom: ”Följ mig!” Då reste sig Matteus och följde honom. 10 När Jesus sedan var gäst i hans hem, kom många tullindrivare och […]

Predikan på Trefaldighetssöndagen, Matt 28:18-20

med

David Åkerlunds predikan i Lepplax bykyrka på Trefaldighetssöndagen 27.5.2018. Text: Matt 28:18–20. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär […]

Predikan på herdesöndagen, Hebr 13:20-21

Predikan av Ola Österbacka på gudstjänst i Settlementcentrum, Vasa, på andra söndagen efter påsk 15.4.2018. Text: Hebr 13:20-21. Fridens Gud har i kraft av ett evigt förbunds blod fört fårens store herde, vår Herre Jesus, upp från de döda. Må han fullkomna er i allt gott så att ni gör hans vilja, och må han verka […]

Predikan/gudstjänst 1. s efter trettondagen

Predikan av Ola Österbacka vid gudstjänst i Settlementcentrum, Vasa, första söndagen efter trettondagen 7.1.2018. Predikotext: Matt 3:11–12. Tema för predikan: Johannes Döparen och dopets nåd. [Johannes sade:] 11 ”Jag döper er i vatten till omvändelse. Men den som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att ta av honom […]

Gudstjänst på Trefaldighetssöndagen

Gudstjänst i Biblion på Trefaldighetssöndagen den 22 maj 2016. Tema: Den dolde Guden. Liturg och predikant: Ola Österbacka. Ljudfilen innehåller endast predikan. Texter: Ps 145:1–3,10–13; Rom 11:33–36; Joh 3:1–15. Predikotext: Hes 18:30–32. Psalmer: 145; 144; 149; 157; 298; 316. Följ och dela!

Dopgudstjänst i Lepplax bykyrka

med

Dopgudstjänst, då Naomi Marie Edvardsen blir Guds barn, i Lepplax bykyrka annandag jul 2015. Gudstjänsten leds av Øyvind Edvardsen som också predikar över Gal 4:1-7. Kantor: Hans Ahlskog. Gudstjänstens tema är från söndagen efter jul, Guds barns trygghet. Texter: Jes 66:10–13; Gal 4:1–7 och Luk 2:33–40. Psalmer: 211, 144, 25, 206, 36, 28. Predikan finns […]

Dopets nåd

Gudstjänst i Biblion första söndagen efter trettondagen, 11.1.2015 kl 11. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Tema: Dopets nåd. Ljudinspelning – statisk bild, pga att kamerabilden hade frusit. Texter: GT 1 Mos 9:12–16; Ep Apg 8:26–39; Ev Matt 3:13–17. Psalmer: 41; 286; SH 102; 46:3-5; 211; SH 365. Tema för predikan: Förutsättningar för dopet. (Predikan i […]

Dophögtid i Lepplax

I samband med gudstjänsten i Lepplax bykyrka 24.8 döptes Zacharias Severin Edvardsen av sin far Øyvind, som också förrättade hela gudstjänsten. Dopakten finns som videoinspelning, men tyvärr inte den övriga gudstjänsten pga. tekniska störningar. Vid orgeln Hans Ahlskog. Zacharias bars av sin mor Mirjam. Följ och dela!