Inspelningar med etiketten ‘duglighet’

1 objekt

Guds oförskyllda nåd mot odugliga

Söndagen Septuagesima, 1.2.2015 i Biblion, Vasa. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Texter: GT Jer 923–24; Ep: Fil 3:7–14; Ev: Matt 20:1–16. Pred: Luk 17:7–10. Psalmer: 251:1–4; 145; Sionsharpan 116 (Det enda som bär); 198:5–7; Sionsharpan 426 (Så hav nu själ); 257. Texten till den ganska litet sjungna sången 426 i Sionsharpan: 1. Så hav nu, själ, ett […]