Inspelningar med etiketten ‘effata’

1 objekt

Predikan i Lepplax 12:e sönd. efter Trefaldighet, Mark 7:31–37

med

Predikan av Øyvind Edvardsen i Lepplax bykyrka 12:e söndagen efter Trefaldighet. Predikotext: Mark 7:31–37. 31 Därefter lämnade han trakten runt Tyrus och gick över Sidon och sedan genom Dekapolisområdet till Galileiska sjön. 32 Man kom till honom med en som var döv och knappt kunde tala och bad att han skulle lägga handen på honom. […]