Inspelningar med etiketten ‘efterföljelse’

8 objekt

Predikan på Apostladagen, Joh 1:45–51

med

David Åkerlunds predikan vid gudstjänst i Lepplax 12.7.2020. Predikotext: Joh 1:34–51. 45 Filippus fann Natanael och sade till honom: ”Vi har funnit honom som Mose skrev om i lagen och som profeterna skrev om – Jesus, Josefs son från Nasaret.” 46 Natanael sade till honom: ”Från Nasaret? Kan det komma något gott därifrån?” Filippus svarade: […]

Predikan över Matt 16:24-27, 1. s e Trefaldighet

Predikan av Ola Österbacka i Settlementcentrum, Vasa, på första söndagen efter Trefaldighet. Predikotext: Matt 16:24–27, se vänstra kolumnen i tabellen. (Klicka för att se större format.) Hela gudstjänsten finns som videoinspelning på Youtube. Tema: Förgängliga och oförgängliga skatter. Liturg och predikant: Ola Österbacka, kantor: Hans Ahlskog. Texter: Dan 5:1–5, 13–17, 25–28; 1 Tim 6:6–12; Matt 16:24–27 […]

6:e söndagen efter påsk 5.6.2011

Den utlovade Hjälparen Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. Bön: Låt mig få gå med något bud från dig, vart än du i din vishet själv mig sänder! Jag intet är och intet har i mig, allt får jag taga blott av dina händer. Predikotexten är från […]

Andra söndagen efter Trefaldighet 13.6.2010

Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. Text: Luk 14:16–24, tema: Kallelsen till Guds rike 16 Jesus sade: ”En man ville ordna en festmåltid och bjöd många gäster. 17 När tiden för festen var inne, skickade han ut sin tjänare för att säga till de inbjudna: Kom, nu […]

1:a söndagen efter Trefaldighet 14.6.2009

Gudstjänst i Hotel Polaris, Pedersöre, på första söndagen efter Trefaldighet 14.6.2009. Predikant och liturg: Ola Österbacka, kantor: Hans Ahlskog. Tema: Förgängliga och oförgängliga skatter. Ljudfilen innehåller endast predikan. Predikotext: Matt 16:24–27: 24 Jesus sade till sina lärjungar: ”Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa […]