Inspelningar med etiketten ‘ekumenik’

1 objekt

Gudstjänst 6:e söndagen efter påsk

Gudstjänst i Biblion sjätte söndagen efter påsk, 17.5.2015. Tema: Den utlovade Hjälparen. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Kantor: Hans Ahlskog. Texter: 1 Mos 45:1–15; Ef 1:16–23; Joh 15:26–16:4. Predikotext: Joh 17:18–23. Ämne: Den kristna enheten. Psalmer: 106; 144; 110; 157; 167; Sionsharpan 70. – – – Bön: Käre Jesus, lär oss att förstå vad den rätta […]