Inspelningar med etiketten ‘endräkt’

1 objekt

Gudstjänst på 12:e sönd. efter Trefaldighet

Gudstjänst i Biblion, Vasa, 7.9.2014 på 12:e sönd. efter Trefaldighet med temat “Våra ord”. Liturg: Øyvind Edvardsen; predikant och kantor: Hans Ahlskog. Predikan i mp3-filen och som text i Forum Johanneum. Texter: 1 Sam 3:1–10; Jak 3:2–12; Mark 7:31–37. Psalmer: 174; 148; 481; 478; SH 446; 192. Predikotext: 1 Petr 3:8–17: 8 Till sist, var […]