Inspelningar med etiketten ‘enhet’

3 objekt

Ondska och trygghet, Joh 17:9–17

med

Øyvind Edvardsens predikan vid gudstjänst i Lepplax 10.11.2019, 21:a söndagen efter Trefaldighet. Predikotexten är en förlängning av evangelietexten från Joh 17. Hela gudstjänsten finns som ljudfil med stillbild på Youtube (tyvärr stördes inspelningen av knaster). 9 Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, för de är […]

Predikan på reformationsdagen 25.10.2015

med

Øyvind Edvardsens predikan på reformationsdagen i Lepplax bykyrka över ämnet Jesu enhet med Fadern, text: Joh 10:22-30. Hela gudstjänsten finns i följande mp3-fil: https://sanktjohannes.info/predikan/mp3/2015/151025_gudstjanst.mp3 I gudstjänsten var David Åkerlund liturg och Hans Ahlskog kantor.

Gudstjänst 6:e söndagen efter påsk

Gudstjänst i Biblion sjätte söndagen efter påsk, 17.5.2015. Tema: Den utlovade Hjälparen. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Kantor: Hans Ahlskog. Texter: 1 Mos 45:1–15; Ef 1:16–23; Joh 15:26–16:4. Predikotext: Joh 17:18–23. Ämne: Den kristna enheten. Psalmer: 106; 144; 110; 157; 167; Sionsharpan 70. – – – Bön: Käre Jesus, lär oss att förstå vad den rätta […]