Inspelningar med etiketten ’falska profeter’

4 objekt

Predikan 8 e Trefaldighet, Matt 7:15–21

med

Øyvind Edvardsens predikan i Lepplax bykyrka 11.8.2019. Predikotext: Matt 7:15–21. [Jesus sade:] 15 Akta er för de falska profeterna. De kommer till er i fårakläder, men i sitt inre är de rovlystna vargar. 16 På deras frukt ska ni känna igen dem. Man plockar väl inte vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar? 17 Så […]

Predikan 8:e sönd. efter Trefaldighet

med

Øyvind Edvardsens predikan i gudstjänst på 8:e sönd. efter Trefaldighet i Lepplax bykyrka 17 juli 2016. Predikotext: Matt 7:15–23. 15 Akta er för de falska profeterna. De kommer till er i fårakläder, men i sitt inre är de rovlystna vargar. 16 På deras frukt ska ni känna igen dem. Man plockar väl inte vindruvor från […]

Friluftsgudstjänst 21.7.2013

Gudstjänstinspelning från Lepplax, 8:e söndagen efter Trefaldighet 21.7.2013. Tema: Sanning och sken. Predikan och liturg: Ola Österbacka, kantor: Hans Ahlskog. Inspelning: David Åkerlund. Hela gudstjänsten som ljudfil: http://sanktjohannes.info/predikan/mp3/2013/130721_gudstjanst.mp3 Predikan som text på Forum Johanneum. Predikotext: Matt 7:15-21.

8. sönd. efter Trefaldighet 29.7.2012

Tema: Sanning och sken. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. Låt oss be: Käre Herre, hjälp oss att rätt lyssna till ditt ord, lära det och lyda det, och att så lära oss att urskilja de falska rösterna, så att vi blir bevarade på vägen hem till dig. […]