Inspelningar med etiketten ‘föredöme’

1 objekt

2:a sönd. efter Trefaldighet, 8.7.2011

SLT:s festgudstjänst i Evijärvi, predikan: Ola Österbacka. Text: Hebr 12:1-4. Tema: Kallelsen till Guds rike. 1 När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. 2 Och låt […]