Inspelningar med etiketten ‘förföljelse’

4 objekt

Predikan sjätte sönd. efter påsk, Joh 15:26-16:4

Ola Österbackas predikan i Settlementcentrum, Vasa, 2.6.2019. Text: Joh 15:26-16:4. [Jesus sade:] 26 När Hjälparen kommer som jag ska sända er från Fadern, sanningens Ande som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig. 27 Också ni ska vittna, eftersom ni har varit med mig ända från början. 16:1 Detta har jag sagt er […]

Predikan på Alla helgons dag 5.11.2016

Predikan på Alla helgons dag i Settlementcentrum, Villagatan 1, Vasa, 5.11.2016, över temat: Salig i förföljelsen, Ola Österbacka. Hela gudstjänsten som mp3-fil (psalmerna är avkortade): https://sanktjohannes.info/wp-content/uploads/2016/11/161105_gudstjanst.mp3 Texter: Jes 25:6–9; Upp 7:9–17; Matt 5:1–12. Psalmer: 585:1–2; 568:9; 130; Sionsharpan 523; 423; 574.

Gudstjänst 9:e söndagen efter Trefaldighet

med

Gudstjänst i Biblion 17.8.2014, nionde söndagen efter Trefaldighet, med temat Goda förvaltare av Guds nåd. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Texter: 2 Krön 1:7-12; Kol 4:2-6; Luk 16:1-9. Predikotext: Matt 10:16-22. Psalmer: 318; 149:5; 428; 478; 423; 161: 1, 3, 6. Mp3-filen innehåller endast predikan. Predikan som text: Forum Johanneum.

6:e söndagen efter påsk 5.6.2011

Den utlovade Hjälparen Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. Bön: Låt mig få gå med något bud från dig, vart än du i din vishet själv mig sänder! Jag intet är och intet har i mig, allt får jag taga blott av dina händer. Predikotexten är från […]