Inspelningar med etiketten ‘förhör’

1 objekt

Aktpredikan tisdag i stilla veckan

Predikan av Ola Österbacka i Settlementcentrum i Vasa på tisdagen i stilla veckan, 11.4.2017. Ämne: Det saliga bytet. Text: Joh 18:28-40. Hela gudstjänsten som mp3-fil: https://sanktjohannes.info/wp-content/uploads/2017/04/170411_aktpredikan.mp3 Texter: Ps 69:2–5, 7–10; 1 Kor 1:18–19. Psalmer: 66; SH 41; SH 38; 79.