Inspelningar med etiketten ‘förnöjsamhet’

1 objekt

Gudstjänst 1:a sönd. efter Trefaldighet

Gudstjänstens tema: Förgängliga och oförgängliga skatter. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Kantor: Hans Ahlskog. Predikotext: 1 Tim 6:6–12: 6 Gudsfruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. 7 Vi har ju inte fört något med oss in i världen, inte heller kan vi ta med oss något härifrån. 8 Har vi mat […]