Inspelningar med etiketten ‘förvaltare’

10 objekt

Predikan av Juhani Viitala: Luk 16:1–9, tolkning

Vid den tvåspråkiga gudstjänsten i Settlementcentrum, Vasa, den nionde söndagen efter Trefaldighet, 18.8.2019, predikade Juhani Viitala på finska över Luk 16:1–9 och tolkades till svenska av Ola Österbacka. Inspelningen inleds med predikotexten på svenska. Hela gudstjänsten finns på Youtube. Psalmerna ackompanjerades av Virpi Viitala. Gudstjänstens tema: Goda förvaltare av Guds nåd. Psalmer: 111:1–3; 145; 428; […]

Predikan i Vasa, Luk 12:42-48

Predikan av Ola Österbacka i Vasa, Settlementcentrum på 20:e sönd. efter Trefaldighet. Kallelsens ansvar, Luk 12:42-48. 42 Herren sade: “Vem är den trogne och kloke förvaltaren som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras mat i rätt tid? 43 Salig är den tjänaren när hans herre kommer och finner att han […]

Predikan 9 s e Trefaldighet, Luk 16:10-15

Predikan av Ola Österbacka i Settlementcentrum, Vasa, på nionde söndagen efter Trefaldighet: Trogen i det lilla. Gudstjänstens tema: Goda förvaltare av Guds nåd. Luk 16:10–15: [Jesus säger:] Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort. Om ni inte har varit […]

Gudstjänst 9. sönd. efter Trefaldighet

med

Gudstjänst i Lepplax bykyrka på nionde söndagen efter Trefaldighet 13.8.2017. Liturg och predikant: Ola Österbacka. Kantor: Hans Ahlskog. Texter: Amos 8:4-7; Kol 4:2-6 (även predikotext), Matt 10:16-22. Psalmer: 318, 145, 428, 478, 423, 408. Predikan med mp3 och pdf i skild fil.

Gudstjänst på 9:e sönd. efter Trefaldighet

Gudstjänst med temat Goda förvaltare av Guds nåd i Biblion 2.8.2015, nionde söndagen efter Trefaldighet. Predikant och liturg: Ola Österbacka, kantor: Hans Ahlskog. Texter: Ordspr 6:6–11; 2 Tess 2:10–13; Luk 16:1–9. Predikans tema: Guds ord är vår drivkraft. Ljudfilen innehåller endast predikan. Psalmer: 467; 174; 466; 478; Sionsharpan 447; 408. – – – Nåd vare […]

Gudstjänst 9:e söndagen efter Trefaldighet

med

Gudstjänst i Biblion 17.8.2014, nionde söndagen efter Trefaldighet, med temat Goda förvaltare av Guds nåd. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Texter: 2 Krön 1:7-12; Kol 4:2-6; Luk 16:1-9. Predikotext: Matt 10:16-22. Psalmer: 318; 149:5; 428; 478; 423; 161: 1, 3, 6. Mp3-filen innehåller endast predikan. Predikan som text: Forum Johanneum.

Gudstjänst 20:e sönd. efter Trefaldighet

med

Liturg: Ola Österbacka, kantor: Hans Ahlskog. Predikant: Øyvind Edvardsen. Tema för gudstjänsten: Kallelsens allvar. Tema för predikan: Trofast förvaltning. Text: Luk 12:42-48  42 Herren sade: “Vem är den pålitlige och förståndige förvaltare som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras kost i rätt tid? 43 Det är den tjänare som hans herre finner […]

9:e sönd. efter Trefaldighet 5.8.2012

med

Tema: Goda förvaltare av Guds nåd. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Kantor: Hans Ahlskog. Predikotext: Luk 16:10-15. Predikan som text på Forum Johanneum. 10 Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort. 11 Om ni inte har varit trogna i fråga […]